I Konferencja CMG Poland 2005

W dniach 9-10 maja 2005 roku w hotelu Hyatt Regency w Warszawie odbyła się I Konferencja CMG Poland. Tematami przewodnimi konferencji były strategie IT, zarządzanie pojemnością, e-administracja oraz nomadyzm. Konferencja CMG to także miejsce spotkania oraz wymiany doświadczeń użytkowników IT, producentów sprzętu oraz środowisk akademickich.

Podsumowanie konferencji

I Konferencja CMG Poland okazała się dużym sukcesem zarówno z organizacyjnego, jak i merytorycznego punktu widzenia. O powodzeniu konferencji świadczy zadowolenie uczestników oraz deklaracje udziału w przyszłych imprezach tego typu. Dowody uznania dla bogatego programu oraz wysokiego poziomu organizacji na I Konferencji CMG Poland otrzymaliśmy również od przedstawicieli innych oddziałów CMG na świecie m. in. w Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA.

Jeff Buzzen, przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia CMG w USA, który uczestniczył w naszej konferencji, w swoim sprawozdaniu dotyczącym CMG Poland pisze m. in.:

“The meeting was a huge success. It attracted a total of 160 attendees, including 25 students from Polish universities whose attendance was supported by special fellowships funded by IBM.... a well organized meeting held in a superb venue - the Hyatt Regency Warsaw. Accommodations, meeting rooms, food service and amenities were all on par with those provided at meetings at other CMG locations worldwide.”

W związku z sukcesem I Konferencji CMG Poland działalność organizacji będzie rozwijana, a w maju 2006 roku odbędzie się II Konferencja CMG Poland.

Konferencja w liczbach

Na konferencji zarejestrowanych było prawie 200 osób, z czego około 160 osób niemal przez cały czas aktywnie brała udział w prezentacjach i wykładach. Prawie połowa z nich, to pracownicy prywatnych przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. 30% uczestników to pracownicy administracji publicznej i rządowej, m.in.. ministerstw, urzędów miejskich i wojewódzkich. Pozostali uczestnicy to pracownicy uczelni wyższych oraz studenci (29).

Na konferencji wygłoszono cztery referaty plenarne, trzy prezentacje firmowe oraz 31 referatów w czterech równoległych sesjach tematycznych w ramach następującej tematyki: strategii IT, zarządzania pojemnością, e-administracji oraz nomadyzmu. Konferencję zakończył półdniowy tutorial Rona Kaminskiego poświęcony zagadnieniom wymiarowania systemów informatycznych. 16 referatów wygłoszonych zostało w języku angielskim przez prelegentów z Niemiec, Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz USA. Pozostałe prezentacje prowadzone były przez wykładowców z polskich firm i instytucji.

Z przeprowadzonej przez nas ankiety wynika, ze prawie 90% uczestników była z konferencji CMG bardzo zadowolona lub zadowolona.

Materiały z konferencji:

wszystkie dokumenty w formacie PDF

Free 2020 movies on fmovies download in HD1080p. . png compression