Czym jest CMG Poland?

CMG Poland jest organizacją zawodową typu non-profit, stanowiącą platformę kontaktów oraz wymiany informacji zarówno technicznych jak i menadżerskich, a także wsparcie procesu dokształcania zawodowego. Celem działania CMG Poland jest wspomożenie procesu optymalizacji wykorzystywania współczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, w celu maksymalizacji korzyści po stronie użytkownika końcowego.

Do kogo skierowane są działania CMG Poland?

Po pierwsze i przede wszystkim, CMG Poland jest organizacją skierowaną do menadżerów informatyki i telekomunikacji oraz kadry technicznej z polskich instytucji i przedsiębiorstw, a także do kadry menadżerskiej wyższego szczebla w których zakresie odpowiedzialności mieszczą się narzędzia informatyczne i telekomunikacyjne stosowane w danej instytucji lub przedsiębiorstwie.

Po drugie, CMG Poland jest otwarte na tych przedstawicieli środowisk akademickich z zakresu informatyki i telekomunikacji, którym bliskie są praktyczne problemy związane z wykorzystywaniem zaawansowanych rozwiązań technicznych w celu wspomagania funkcjonowania polskich instytucji i przedsiębiorstw.

Po trzecie, w tak zdefiniowanym forum użytkowników informatyki i telekomunikacji, nie może zabraknąć producentów i dostawców rozwiązań technicznych i użytkowych.

CMG Poland, podobnie jak wszystkie oddziały CMG na świecie, jest organizacją programowo niezależną od podmiotów komercyjnych i stosuje wypracowaną przez wiele lat politykę wyraźnego oddzielania informacji technicznych i zarządczych od informacji komercyjnych, mających na celu promowanie konkretnych produktów i producentów. Z drugiej strony, większość imprez CMG jest sponsorowana przez producentów rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych, a informacje dotyczące produktów są umieszczane w reklamowej części tych imprez.

Cele stawiane sobie przez CMG Poland będą realizowane, podobnie jak to ma miejsce we wszystkich oddziałach CMG na świecie poprzez szeroką gamę imprez, począwszy od - najważniejszej - corocznej konferencji CMG Poland, poprzez seminaria i warsztaty, grupy dyskusyjne i cykle szkoleniowe.

CMG Poland zawiązana została jesienią 2004 roku, a jej pierwszą imprezą była I Konferencja CMG Poland (Hyatt Regent Hotel, Warszawa, 9-10 maja 2005).

night light lamp