Oddziały CMG na świecie

CMG Australia

http://www.cmga.org.au/

CMG Austria & Eastern Europe (CMG AE)

http://www.cmg-ae.at/

CMG Canada

http://regions.cmg.org

CMG Central Europe (CECMG)

http://www.cecmg.de/

CMG Italy

http://www.cmgitalia.it/

CMG South Africa

http://www.cmgsa.org.za/

UKCMG

http://www.ukcmg.org.uk/

CMG na świecie

CMG (Computer Measurement Group) jest specjalistyczną organizacją branżową, typu non-profit, z siedzibą w USA i oddziałami na całym świecie. Powstała pod koniec lat 70-tych w Stanach Zjednoczonych i obecnie posiada tam kilkanaście regionalnych oddziałów oraz krajowe oddziały w Kanadzie, Australii, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Ostatnio ogłoszono utworzenie dwóch nowych oddziałów krajowych: w Polsce i Korei Południowej.

Głównym obszarem działania CMG jest optymalizacja systemów informatycznych. Organizacja CMG w USA określa to w następujących słowach:

"Członkowie CMG są głównie zainteresowani oceną i zwiększaniem wydajności istniejących systemów informatycznych oraz (...) zarządzaniem pojemnością systemów przechowywania danych (...) wymaganą w celu dostarczenia odpowiednich efektywności po rozsądnych kosztach."

[ze strony www.cmg.org, tłumaczenie CMG Poland]

Działalność CMG

CMG działa poprzez organizację grup roboczych, seminariów tematycznych oraz konferencji.

W każdym oddziale CMG najważniejszym wydarzeniem roku jest Coroczna Konferencja. Jest to wydarzenie, które skupia wszystkich krajowych członków CMG, a częściowo także i z innych oddziałów (głównie w roli prelegentów). Konferencje trwają zazwyczaj 2-3 dni i gromadzą ok. 150-250 uczestników (w zależności od kraju). Na tym tle wyraźnie odznacza się centrala CMG w USA. Tam konferencja trwa siedem dni, a udział w niej bierze do 1200 osób.

Każdego roku, jedna z krajowych konferencji odbywająca się w Europie nazywana jest EuroCMG (np. w 2004 r. odbyła się ona w Wiedniu). Jest ona miejscem spotkań i wymiany doświadczeń członków CMG w całej Europie oraz USA.

Konferencje CMG na świecie w 2005 roku

I Konferencja CMG Poland odbyła się w Warszawie w dniach 9-10 maja 2005

Konferencje CMG w innych krajach w 2005 roku:


Oprócz organizacji konferencji, poszczególne oddziały krajowe CMG organizaują seminaria, warsztaty, szkolenia, spotkania grup roboczych itp. Pełna lista imprez CMG na swiecie znajduje się na stronie CMG US